Regulamentul REACH (privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice*), creat de Uniunea Europeană în 2007, are drept scop promovarea protecției omului și mediului împotriva pericolelor asociate cu substanțele chimice.

Acest regulament este aplicat printr-un proces de culegere și analizare a proprietăților și pericolelor fiecărei substanțe utilizate în procesele de producție industriale.

Pentru a ne respecta angajamentele, comunicăm clar și transparent cu privire la substanțele utilizate pentru service, întreținere și reparații auto.

*(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances)

Dorești să afli informațiile REACH legate de autovehiculul tău?